Consiglio Direttivo:

 

Matteo Sestu (presidente) 340-5753058 / mail: presidenza@lacasadelpopolo.org

Gianfranco Saddi (vicepresidente)

Marco Corrias

Erica Floris

Pietro Granara

Angelo Loi

Elisa Macrì

Luca Pizzuto

Giampaolo Sestu

 

Ruoli e mansioni:

Responsabili del centro: Gianfranco Saddi, J Pietro Mele

Comunicazione: Marco Corrias, Elisa Macrì

Grafica: Erica Floris

Iniziative ed eventi: Matteo Sestu, Alice Cardia (ARCI), Riccardo Cardia (ANPI)

Tesoreria e segreteria: Gianpaolo Sestu, Erica Floris

Soci Onorari:
Angela Borghero
Antonio Saba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ottavio Olita

 

 1,262 total views,  1 views today